CAS 30 1+2

Čelákovice (Masarykova)

Jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru průmyslového objektu. Naši členové prováděli hasební a rozebírací práce v dýchací technice a doplňování vody na požářiště.