Stejně jako v loňském roce jsme i v tom letošním uspořádali pálení čarodějnic a stavění máje. Přípravy začaly již začátkem dubna, kdy bylo potřeba připravit zázemí na hřišti za hasičárnou, posekat trávu a uklidit. Poslední dubnovou sobotu jsme v ranních hodinách vyrazili v hojném počtu do lesa pro předem vytypovanou májku a nějaké další dřevo na stavbu hranice a malé ohníčky na opékání buřtů. V odpoledních hodinách jsme se z lesa vrátili hladoví, avšak naši kuchaři Milada s Petrem pro nás již měli nachystán výborný oběd i se sladkou tečkou ke kávě. Po vydatném obědě jsme se vrhli na stavbu hranice a závěrečný úklid. Druhého dne, 30.dubna vše vypuklo v 15 hodin odpoledne.