Náročná hasičská činnost vyžaduje také maximální ochranu zasahujících hasičů. Zásahová přilba je nepostradatelnou součástí výstroje. Některé naše přilby však již byly na hranici životnosti a byla nutná jejich výměna. Finanční rozpočet jednotky to však neumožňoval, a tak jsme požádali o pomoc Nadaci Agrofert. Ta vyhověla v prosinci 2017 naší žádosti a mohli jsme tak díky příspěvku zakoupit 11 nových přileb Gallet F1 SF včetně držáků na svítilny. Na další 2 přilby nám přispěla Městská část Praha - Zličín. Dokázali jsme tak obnovit jejich značnou část za modernější, komfortnější a především bezpečnější alternativu, která odpovídá dnešním přísným normám. Nadaci Agrofert děkujeme.

 

 

V pondělí 12. prosince jsme se tentokrát věnovali každoročnímu opakovacímu školení předlékařské první pomoci a základní neodkladné resuscitace - tzv. Basic Life Support -rozšířené o použití automatizovaného externího defibrilátoru, který má jednotka od poloviny letošního roku ve výbavě. Obsahem školení bylo řešení úrazových a neúrazových stavů jako jsou popáleniny, zlomeniny, krvácení, onemocnění jako jsou diabetes, epilepsie, CMP, dušení a mnoho dalšího. Další důležitou částí školení byl správný přstup k osobě v bezvědomí, základní zhodnocení jejího stavu a zahájení resuscitace za použití defibrilátoru. Úlohy školitelů se ujali dva členové naší jednotky, kteří pracují v nemocničních provozech kardiologie a oddělení JIP a díky tomu mělo školení vysokou profesionální úroveň.

David Horák

V sobotu 9.12. jsme absolvovali další stáž na hasičské stanici Smíchov. Tento den jsme se v oblasti výcviku zaměřili na tvoření útočných proudů do nadzemních podlaží za použití hadicových košů. Další výcvik  byl zaměřen na pohyb a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Hasiči se pohybovali ve dvojicích s aktivním dýchacím přístrojem se zakrytým zorníkem a jejich úkolem bylo bezpečně prozkoumat určený prostor a vyhledat pohřešovanou osobu. V závěru jsme si zopakovali postup při zásahu s použitím suchého obleku. Především jsme se zaměřili na správné vystrojení hasiče ochrannými pomůckami a bezpečnost práce.

David Horák

V pondělí 20. listopadu absolvovalo šest členů naší jednotky stáž na hasičské stanici č. 7 - Smíchov. Stáže slouží ke zvyšování odborných znalostí a dovedností velitele, strojníka a samotných hasičů. stáží absolvujeme několik do roka. Kromě stáží, kde máme své vlastní vozidlo se kterým vyjíždíme k událostem společně s profesionální jednotkou, absolvují někteří naši členové i samostatné stáže, kdy jsou zařazeni v posádce na vozidle profesionálních hasičů a vyjíždí společně s nimi.

V sobotu 21.10. se uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tentokrát vyrazili dva z našich velitelů do pražských Letňan. V první polovině dne jsme se věnovali teoretické přípravě v oblasti požárů izolačních materiálů budov, ústrojové kázně, radiokomunikace a vnikání do uzavřených prostor. V odpolední praktické části nás čekala čtyři stanoviště simulující reálný zásah u požáru a činnosti s tím spojené. Zopakovali jsme si zásahy po nastavovacím žebříku, do sklepa a vnitřním schodištěm objektu, kde byl hlavním úkolem průzkum a záchrana osoby v bezvědomí. Posledním stanovištěm byla optická signalizace.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání