Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složkou bez právní subjektivity, která hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel tuto organizační složku spravuje. Ve smyslu § 65 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně je JSDH složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
 
JSDH je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.
 
JSDH navazuje na dlouholetou činnost sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně. Hasiči byli ve Zličíně činní od roku 1901, ale teprve v roce 1907 byl hasičský sbor řádně zaregistrován v Hasičské župě Podbělohorské.