V pondělí 20. listopadu absolvovalo šest členů naší jednotky stáž na hasičské stanici č. 7 - Smíchov. Stáže slouží ke zvyšování odborných znalostí a dovedností velitele, strojníka a samotných hasičů. stáží absolvujeme několik do roka. Kromě stáží, kde máme své vlastní vozidlo se kterým vyjíždíme k událostem společně s profesionální jednotkou, absolvují někteří naši členové i samostatné stáže, kdy jsou zařazeni v posádce na vozidle profesionálních hasičů a vyjíždí společně s nimi.

V sobotu 21.10. se uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tentokrát vyrazili dva z našich velitelů do pražských Letňan. V první polovině dne jsme se věnovali teoretické přípravě v oblasti požárů izolačních materiálů budov, ústrojové kázně, radiokomunikace a vnikání do uzavřených prostor. V odpolední praktické části nás čekala čtyři stanoviště simulující reálný zásah u požáru a činnosti s tím spojené. Zopakovali jsme si zásahy po nastavovacím žebříku, do sklepa a vnitřním schodištěm objektu, kde byl hlavním úkolem průzkum a záchrana osoby v bezvědomí. Posledním stanovištěm byla optická signalizace.

Operační středisko hasičského záchranného sboru hl. m . Prahy požádalo pražské dobrovolné hasiče o zajištění akceschopnosti od sobotního rána 28. října do pondělních 7:00. Naše jednotka nebyla výjimkou. Vzhledem k sobotnímu "mírnějšímu" počasí bylo v pohotovosti pouze jedno družstvo tzv. "na telefonu". Od nedělního rána bylo již přímo na hasičské zbrojnici k výjezdu připraveno jedno družstvo o počtu šesti hasičů, které v odpoledních hodinách posílili další členové, abychom vytvořili druhý organizovaný výjezd. První družstvo na vozidle Scania vyjíždělo na základě příkazů k výjezdu od pražského operačního střediska a likvidovalo události kromě Zličína, kde jsme například řešili část stržené střechy na Domě s pečovatelskou službou, i na Praze 5 a 6. Naše druhé družstvo sloužící na dopravním automobilu bylo k dispozici pro řešení událostí ve Zličíně a Sobíně např. na základě informací od vedení Městské části Praha - Zličín. Zároveň prováděli monitorovací jízdy v ulicích Zličína a Sobína, aby byly pozemní komunikace vždy průjezdné, případně zlikvidovali stromy či větvě bezprostředně hrozící pádem. Naše jednotka byla k události poprvé vyslána o půl dvanácté dopoledne a do večerních hodin celkově zasahovala u 10 událostí spojených se silným větrem, kdy se převážně jednalo o spadlé stromy a ve dvou případech provizorně zabezpečovala střešní krytinu před hrozícím stržením a to na již zmíněném DPS a dále v pražských Dejvicích, kde u obou případů pracovala naše lezecká skupina.

David Horák

velitel jednotky


Free Joomla Lightbox Gallery


V nočních hodinách ze soboty 30. září na neděli se konalo v pražské Tróji taktické cvičení zaměřené na výstavbu mobilního povodňového hrazení. Začátek cvičení byl určen na 18 hodinu a za hasičské sbory se účastnilo celkem 8 jednotek - Zličín, Březiněves, Letňany, Satalice, Čakovice, Řeporyje, Ďáblice a Kbely. Kromě hasičů se na výstavbě protipovodňového opatření podíleli ještě vojáci aktivních záloh a členové České červeného kříže. Těsně po druhé hodině ranní byly veškeré zábrany opět rozebrány a naloženy a tak se všichni mohli vrátit zpět na své základny.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Jednotka SDH Zličín získala v polovině června letošního roku bezúplatně přístroj AED Powerheart G3. Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor sloužící laické veřejnosti při poskytování neodkladné resuscitace ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. AED po nalepení elektrod vyhodnotí srdeční rytmus raněného a v případě komorové fibrilace či komorové tachykardie dodá postiženému elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Jelikož je přístroj určen pro laiky, veškeré instrukce jsou v přístroji nahrány mluveným slovem, což usnadňuje jeho použití. Za získání přístroje jsme velice rádi, jelikož se pohybujeme na spoustě událostí s vysokou koncentrací osob a v případě náhlé zástavy oběhu je každá vteřina drahá, avšak věříme, že nebude nikdy zapotřebí.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání