V nočních hodinách ze soboty 30. září na neděli se konalo v pražské Tróji taktické cvičení zaměřené na výstavbu mobilního povodňového hrazení. Začátek cvičení byl určen na 18 hodinu a za hasičské sbory se účastnilo celkem 8 jednotek - Zličín, Březiněves, Letňany, Satalice, Čakovice, Řeporyje, Ďáblice a Kbely. Kromě hasičů se na výstavbě protipovodňového opatření podíleli ještě vojáci aktivních záloh a členové České červeného kříže. Těsně po druhé hodině ranní byly veškeré zábrany opět rozebrány a naloženy a tak se všichni mohli vrátit zpět na své základny.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Jednotka SDH Zličín získala v polovině června letošního roku bezúplatně přístroj AED Powerheart G3. Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor sloužící laické veřejnosti při poskytování neodkladné resuscitace ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. AED po nalepení elektrod vyhodnotí srdeční rytmus raněného a v případě komorové fibrilace či komorové tachykardie dodá postiženému elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Jelikož je přístroj určen pro laiky, veškeré instrukce jsou v přístroji nahrány mluveným slovem, což usnadňuje jeho použití. Za získání přístroje jsme velice rádi, jelikož se pohybujeme na spoustě událostí s vysokou koncentrací osob a v případě náhlé zástavy oběhu je každá vteřina drahá, avšak věříme, že nebude nikdy zapotřebí.

Jednotka SDH Zličín je od letošního roku předurčena k velkokapacitnímu čerpání. Z tohoto důvodu bylo koncem května zorganizováno hasičským záchranným sborem školení zaměřené na tuto problematiku. V rámci školení jsme se seznámili s prostředky určenými pro velkokapacitní čerpání, především mobilní čerpací stanicí (MČS) Sigma. V budoucnu budeme usilovat o přidělení přívěsného čerpadla, díky kterému by se zvýšily naše možnosti nasazení.

Jednotka SDH Zličín se v neděli 15.3.2015 zúčastnila taktického cvičení Silo 2015 v pražských Řeporyjích. Na výzvu operačního střediska jsme vyjeli s technikou CAS 24 a CAS 32 v počtu 1+8. Námětem cvičení byl požár střechy sila.

 

 

  

 

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání