Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha Zličín by ráda rozšířila řady svých členů. Je Ti více než 18 let? Bydlíš na Zličíně nebo v Sobíně? Chceš pomáhat spoluobčanům, podílet se na společenském životě v naší městské části a naučit se spoustu nových věcí, jako je práce s motorovou pilou, řešení

Smíchovská náplavka patřila 17. a 18. dubna hasičům. Konalo se zde pravidelné školení jednotek Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a jednotek sborů dobrovolných hasičů předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, konkrétně se jednalo o činnosti spojené s velkokapacitním čerpáním. Naše

Netradiční soutěž jednotek dobrovolných hasičů Letňanský Železňák 2018 – Fire and Rescue Cup 2018 – se uskutečnila 7. dubna na osmi stanovištích v městské části Praha 18 (Letňany). Na hasiče čekaly disciplíny vycházející z reálných událostí při požáru či nehodě. Letošního, v pořadí již

V sobotu 17. března se uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů. Kromě našich stávajících velitelů se jí účastnili i dva noví adepti na místo velitele, kteří touto přípravou zahájili roční cyklus k získání odborné způsobilosti velitele družstva.  Kromě nutné teorie se podstatná část výcviku

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání