CAS 24, 1+3

Za Dolejšákem

Jednotka po příjezdu k místu události průzkumem zjistila zatopenou vodovodní šachtu 4x5 metrů.
Zahájeno čerpání pomocí kalového čerpadla s použitím elektrocentrály na vozidla.
Po odčerpání byl uzavřen ventil větve z které samovolné unikala voda zřejmě technickou závadou.