CAS 24, 1+3

Milotická

Jednotka provedla odčerpání vody ze zatopené výtahové šachty bytového domu pomocí kalového čerpadla.