CAS 24, 1+5 Drnovská

Jednotka asistovala ZZS při transportu pacientky z prostoru nepřístupném pro zdravotnická nosítka.