CAS 24 1+4; Revoluce

Jednotka po příjezdu na místo události po ohlášení veliteli zásahu převzala druhý dům zatopený přívalovým deštěm. Jednalo se o zatopené sklepení o výšce cca 15 centimetrů vodou s blátem.
Jednotka pomocí kalového čerpadla napájeného elektrocentrálou z vozidla CAS 24 a s použití 2x C vodu odčerpala. Poté lopatami a smetákem vybrala i velkou část bláta.