CAS 24 1+3; Šumická

Jednotka provedla likvidaci hnízda hmyzu ve štítu domu, který ohrožoval obyvatele domu.