CAS 24 1+3; Strojírenská

Jednotka pomohla zvednout ze země imobilní osobu, který se nebyla sama schopna po pádu postavit na nohy.