CAS 24 1+5; Nedašovská

Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda na společném balkonu panelového domu.