CAS 30 1+2; K Šancím

Jednotka zasahovala spolu s HZS Praha u požáru porostu. Prováděli jsem hašení a rozhrabání požářiště ručním nářadím