CAS 24 1+5; Křivatcová 

Jednotka zasahoval u padlého stromu pře komunikaci v ulici Křivatcová. Strom odstraněn pomocí motorové pily.