CAS 24 1+5, Ruzyně

Jednotka zasahoval celkem u dvou padlých stromů na vozovku. Stromy odstraněny pomocí motorové pily.