CAS 30 1+2 Engelmüllerova

Jednotka zasahovala u požáru porostu spolu s HZS Praha. Prováděla doplňování vody družstvu HZS Praha