CAS 30, 1+2 Praha - Zličín

Jednotka vyjela k ohlášenému požáru porostu. Na místě jsme byli pověřeni hašením požáru ve směru od železniční tratě a zastavením jeho šíření v uvedeném směru. Použit byl 1 proud C.

Před ukončením zásahu byla jednotka pověřena provedením dohledu místa události v odpoledních hodinách.