CAS 24 1+5 a DA 1+4

Jednotka byla v souvislosti s orkánem Ignác vyslána v průběhu dne k celkem 16 mimořádným událostem na celém území hlavního města. Výjezd zajišťovala dvě družstva (CAS 24 v počtu 1+5 a DA v počtu 1+4). Jednalo se především o popadané stromy, poškozené dopravní značení a semafory, či uvolněné plechy na střechách.