CAS 24, 1+4 Roztocká

Jednotka byla vyslána na záchranu osob z vody po převrácení přívozu. na místě události jsem zjistili, že se jedná o taktické cvičení, kterého jsme se zúčastnili spolu s několika dalšími jednotkami pod vedením lektorů z řad HZS Praha. Tématem byla nejen záchrana osob z vody, ale rovněž předlékařská první pomoc a taktika hromadného třídění osob.