CAS 24, 1+3, K Chabům

 

Jednotka vyjela na ohlášený požár pole. Jednalo se o nenahlášené pálení.