CAS 30, 1+2 Nad Stanicí

Jednotka na místě požáru chaty prováděla dohašování a rozebírání požářiště v IDP spolu s HZS Praha a HÚOPH. Zároveň jsme dodávali na požářiště vodu z CAS.