CAS 24, 1+5 Jeremiášova

Jednotka vyjela na likvidaci následků dopravní nehody - likvidace uniklých provozních kapalin z vozovky.