CAS 30, 1+2, U Řepory

 

Jednotka vyjela spolu s dalšími jednotkami z Prahy na požár skanzenu. Prováděli jsme kyvadlovou dopravu vody.