CAS 24, 1+3, Jenečská

Jednotka ve spolupráci s HZS Praha a ZZS Praha provedla transport pacienta do sanitního vozu.