CAS 24, 1+3, Plzeňská

Jednotka vyjela k automobilu po technické závadě. Z vozidla unikla chladící kapalina a motorový olej. Jednotka provedla protipožární opatření a odstranila kapaliny z vozovky.