CAS 24, 1+3, Tomanova

Jednotka vyjela k ohlášenému požáru - oznamovatel viděl stoupající dým mezi domy. Průzkumem na místě události nic nezjištěno. Při cestě zpět ve vedlejší ulici zpozorován hustý kouř. Na místě docházelo k neohlášenému pálení na zahradě RD. Zhašeno vysokotlakým proudem. Na místě PČR.

 

Upozorňujeme spoluobčany, že pálení je nutné předem ohlásit na příslušné krajské HZS přes webový formulář: ZDE