CAS 24, 1+3, Evropská

Jednotka vyjela k úniku pohonných hmot z vozidla po DN. V době příjezdu na místo bylo již poškozené vozidlo naloženo na voze odtahové služby, ale došlo k úniku většího množství motorové nafty na vozovku (cca 1 x 5 m). Jednotka naftu zlikvidovala pomocí sorbentu.