CAS 24, 1+3, Křivatcová

Jednotka likvidovala nalomený strom hrozící pádem.