CAS 24, 1+5, U Kavalírky

Jednotka odstranila uvolněné plechy ze střechy hrozící pádem za použití lezecké techniky.