CAS 24, 1+5, Severýnova

Jednotka odstranila nalomenou větev hrozící pádem na chodník.