CAS 24, 1+5, Lovčenská

Jednotka odstranila padlý strom na pozemní komunikaci za použití motorové pily.