CAS 24, CAS 30, 1+7, Sobín

Jednotka vyjela k požáru travního porostu v pražském Sobíně.