CAS 24, 1+5, ul. Na Radosti

Jednotka při kondiční jízdě zpozorovala vozidlo pod dopravní nehodě, provedena protipožární opatření a zajištění úniku provozních kapalin