CAS 24, 1+3, Nedašovská, odstranění sršního hnízda v MŠ