15.5.2017 - tecnicka pomoc

Jednotka vyjela s technikou CAS 24 v počtu 1+3 k likvidaci sršního hnízda ve fasádě RD v těsné  blízkosti okna dětského pokoje. Průzkumem zjištěn otvor v tepelné izolaci bez známek pohybu, provizorně zatmeleno. 

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání