Jednotka vyjela s technikou CAS 24 k požáru dvou plastových kontejnerů do ulice Do Blatin.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání