Jednotka držela pohotovost od 19:00 do 24:00 1. a 2. června na vlastní zbrojnici pro výjezd CAS 24 a CAS 32 na žádost operačního střediska.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání