CAS 24, Sobín, odčerpání jezírka hrozícího rozlitím na pozemky RD

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání