V sobotu 9.12. jsme absolvovali další stáž na hasičské stanici Smíchov. Tento den jsme se v oblasti výcviku zaměřili na tvoření útočných proudů do nadzemních podlaží za použití hadicových košů. Další výcvik  byl zaměřen na pohyb a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Hasiči se pohybovali ve dvojicích s aktivním dýchacím přístrojem se zakrytým zorníkem a jejich úkolem bylo bezpečně prozkoumat určený prostor a vyhledat pohřešovanou osobu. V závěru jsme si zopakovali postup při zásahu s použitím suchého obleku. Především jsme se zaměřili na správné vystrojení hasiče ochrannými pomůckami a bezpečnost práce.

David Horák

Free Joomla Lightbox Gallery

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání