CAS 24 1+3, Vlastina

Jednotka vyjela k požáru osobního automobilu (zahoření v motorovém prostoru). Na místě byla 3. v pořadí a nezasahovala