Vzhledem ke zpřísňujícím se podmínkám a nařízením vlády pro boj s druhou vlnou koronavirové epidemie jsme byli nuceni po návratu z podzimního soustředění dětí a dorostu, 4. 10. 2020 dočasně přerušit veškerou činnost s dětmi a mládeží. Zrušena byla do odvolání i ostatní spolková činnost a akce pro veřejnost.

Naše jednotka spolu s ostatními v Praze opět od konce září drží pohotovosti jako posila profesionálních hasičů. Vždy slouží jedno družstvo v počtu 4 hasičů. Denně slouží celkem čtyři takovéto dobrovolné jednotky rozmístěné po Praze.

Naše první pohotovost byla 29. 9. Výjezdy jsme měli dva. Z prvního (ohlášený požár archivu - EPS) jsme byli odvoláni těsně po výjezdu ze zbrojnice. Druhý byl v 6:24 požár osobního automobilu na Pražském okruhu.

Další pohotovost jsme sloužili 22. 10. První výjezd byl na uniklé provozní kapaliny na vozovce. Ty jsme odstranili pomocí sorbentu ve spolupráci s TSK Praha.

Během pohotovosti 29.10. jsme měli celkem 3 výjezdy, 2x dopravní nehoda s likvidací uniklých provozních kapalin a jeden požár kontejneru na použitý textil.

Pohotovost 7.11. byla bez výjezdu

V pondělí 16.11. jsme vyjeli k dopravní nehodě.

22.11. byla pohotovost bez výjezdu. Tentokrát jsem dokonce drželi i 1+1 na CAS 30.

Posední pohotovostí byla ta v pátek 27.11. Během ní jsme vyjeli j jedné mimořádné události. Jednalo se o únik nafty z prasklé nádrže kamionu.

V průběhu prosince zatím pohotovosti nedržíme, ale rozpis existuje a v případě potřeby jsme připraveni začít opět pohotovosti soužit.

 

"Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu!"