Ve středu 6. února proběhla významná událost. Jednotce byl předán do užívání nový zásahový požární automobil CAS 30 na podvozku Scania. Předání se uskutečnilo za účasti pozvaných hostů, kterými byli Pavel Kovařík a Petra Kubíková za Městskou část Praha - Zličín, Rostislav Guth a Naděžda Hájková za Magistrát hl. m. Prahy a Roman Hlinovský za Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.

Jedná se o CAS 30/9000/540 S2VH na podvozku Scania P440 6x6 v dispozici kabiny 1+2. Pro usnadnění jízdy v městském provozu je automobil vybaven robotizovanou převodovkou Opticruise bez spojkového pedálu. Vozidlo se tak ovládá stejně jako s automatickou převodovkou. Automobil je se svou zásobou vody 9000 litrů koncipován pro velkokapacitní hašení, ale disponuje kromě základní požární výbavy i řetězovou a rozbrušovací pilou a elektrocentrálou s kalovým čerpadlem. Jsme tak schopni s tímto vozidlem zasahovat i u jiných událostí než jsou jen požáry. Vozidlo je vybaveno Rettbox-Air, což představuje sdruženou zásuvku dobíjení akumulátorů a doplňování tlakového vzduchu brzdové soustavy s automatickým odpojením po nastartování. Další zajímavou výbavu představuje asanační lišta v přední části vozidla a kropící zařízení v části zadní. Ve výbavě je i střešní odnímatelná lafetová proudnice. Ovládání požárního čerpadla je elektropneumatické a vozidlo nemá sběrnici CAN bus. Zvolením klasického ovládání bychom chtěli minimalizovat riziko závad na elektroinstalaci a zároveň v případě závady na ovládání je snazší oprava v zázemí zbrojnice.

More Joomla Extensions