Smíchovská náplavka patřila 17. a 18. dubna hasičům. Konalo se zde pravidelné školení jednotek Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a jednotek sborů dobrovolných hasičů předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, konkrétně se jednalo o činnosti spojené s velkokapacitním čerpáním. Naše jednotka je právě na tyto činnosti předurčena a tak jsme samozřejmě nemohli chybět. školení jsme se zúčastnili v počtu 1+4 a seznámili se s požívání čerpadel Sigma a Somati. Výcvik zorganizoval odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy a byl zaměřen především na zaškolení nových obsluh a seznámení s taktikou nasazení speciální techniky pohotovostních zásob svěřených do ochraňování od SSHR ČR, a to velkoobjemového čerpadla MČS 400 Sigma a velkokapacitního čerpadla HFS Hydrosub 150 Somati. Týlové zabezpečení pro lektory i cvičící bylo zajištěno prostřednictvím kontejneru nouzového přežití. Výcvikem, který vedli lektoři z řad HZS hl. m. Prahy, ale i HZS Plzeňského a HZS Středočeského kraje, prošlo v různém rozsahu 137 příslušníků HZS hl. m. Prahy a 43 členů jednotek sboru dobrovolných hasičů Běchovice, Březiněves, Kolovraty, Řepy, Suchdol a Zličín. S průběhem výcviku i využitelností techniky se dále seznámili pozvaní hosté například ze Správy státních hmotných rezerv ČR či Magistrátu hl. m. Prahy.

mjr. Mgr. Michal Friedrich

vedoucí oddělení krizového řízení

HZS hl. m. Prahy

 

 

More Joomla Extensions