Během silvestrovské pohotovosti naše jednotka nakonec zasahovala celkem u 3 požárů. Rok 2020 naše jednotka uzavřela 31. 12. dopoledne požárem stohu v Řeporyjích. Krátce po půlnoci 1. 1. 2021 jsme vyjeli ke dvěma požárům způsobených zábavní pyrotechnikou, do Řep a Řeporyj.
 
Celkem jsme měli v roce 2020 ohlášených 68 mimořádných událostí. Na pokyn krajského operačního střediska jsme drželi 19 pohotovostí na vlastní zbrojnici. Vyjeli jsme ke 12 požárům včetně jednoho velkého taktického cvičení a další dva ohlášené požáry se ukázaly jako planý poplach. U dopravní nehody jsme zasahovali 3x a 4x jsme vyjeli na likvidaci uniklých ropných látek. Desinfekce dětských hřišť a dalších objektů jsme prováděli 7x. Zbylých 21 událostí byly technické zásahy (transport pacienta pro ZZS, likvidace padlých stromů či uvolněných plechů při vichřici, likvidace nebezpečných vosích hnízd, a. j.).
 
Nechybělo mnoho hodin odborné přípravy, údržby techniky i zbrojnice, to vše ztížené pandemií koronaviru.
Dále naše jednotka uskutečnila 26 vedlejších činností (ZOČ), především v souvislosti s koronavirem (distribuce roušek a desinfekce, požární dozory, ukázky techniky a další činnost na žádost MČ).
Stovky hodin dobrovolnické práce vykonali rovněž ostatní členové sboru dobrovolných hasičů, právě především na poli pomoci MČ s koronavirovou pandemií.
 
I v roce 2021 jsme plně připraveni vyrazit na pomoc všude tam, kde budeme potřeba.
hasiči Zličín
 
P.S.: Děkujeme "Týdeník policie" za fotku z nočního zásahu. 😊😉