Na svátek svatého Martina 11. 11. 2021 jsme pořádali Svatomartinský průvod Zličínem pro širokou veřejnost. V čele průvodu byl svatý Martin na bílém koni. Sněhovou nadílku sice nepřinesl, ale počasí bez deště ano, tak alespoň něco. Dětí s lampiony dorazilo více než dvě stě, takže průvod to byl pořádný. Děti cestou vyplnily kvíz a jako odměnu dostaly v cíli v parku Na Prameništi koblihu a teplý čaj. Na závěr jsme se pokochali ohnivou show, kterou si užili jak děti, tak i dospělí. Děkujeme za přízeň a věříme, že se všem zúčastněným akce líbila. Už teď se těšíme na příští rok! V neposlední řadě děkujeme MČ Praha - Zličín a MHMP za finanční podporu akce.

 Tereza Löwingerová – hasiči Zličín