Nákaza koronavirem postupně přerostla v celosvětovou pandemii a dopadla na běžný život v naší republice včetně hasičů na Zličíně. Vládními nařízeními byl vyhlášen nouzový stav a další opatření. Kvůli těmto nařízením byl na poslední chvíli zrušen náš velký hasičský bál. Zároveň jsme pozastavili veškerou spolkovou činnost i práci s dětmi.

Vzhledem k postupné paralýze Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (každým dnem přibývali nakažení příslušníci a rozšiřovaly se i jejich počty v karanténě), sloužily dobrovolné jednotky z celé Prahy dle rozpisu na vlastních zbrojnicích pohotovosti vždy jako posila početně oslabené směny profesionálních stanic.

My jsme po dobu nouzového stavu drželi celkem 9 pohotovostí (směna má 24 h), během nichž naše jednotka vyjela k celkem 8 mimořádným událostem (4 požáry a 4 technické zásahy).

Zároveň členové našeho sboru ve spolupráci s městskou částí zajišťovali sběr a distribuci ručně šitých roušek od našich spoluobčanů seniorům a nemocným na území MČ, včetně DPS nebo rozlévání dezinfekce do malých balení a její distribuci rovněž spoluobčanům i organizacím v MČ. Od začátku května docházelo, v souvislosti s postupným rozvolňováním opatření, k pravidelným dezinfekcím dětských hřišť. Naše činnost s dětmi byla opětovně zahájena ve středu 27. 5. za dodržení veškerých nařízených opatření.

V souvislosti s koronavirem jsme odpracovali více než dva tisíce dobrovolnických hodin ve prospěch občanů městské části. Pevně věříme, že se situace bude i nadále uklidňovat a vynahradíme si společně všechny zrušené akce jako například pálení čarodějnic na náhradní akci na konci prázdnin (29. 8.). Pro bližší informace sledujte náš web a Facebook. Děkujeme touto cestou za podporu nejen městské části Praha – Zličín, ale také spoluobčanům, kteří nás různými způsoby podpořili v době nouzového stavu.

 

Jiří Brabenec

hasiči Zličín