Ke konci měsíce března dochází ke změně ve funkci velitele jednotky. Valná hromada doporučila do této funkce Davida Christova, kterého starostka MČ Praha - Zličín jmenuje 1. dubna 2019.