V pondělí 12. prosince jsme se tentokrát věnovali každoročnímu opakovacímu školení předlékařské první pomoci a základní neodkladné resuscitace - tzv. Basic Life Support -rozšířené o použití automatizovaného externího defibrilátoru, který má jednotka od poloviny letošního roku ve výbavě. Obsahem

V sobotu 9.12. jsme absolvovali další stáž na hasičské stanici Smíchov. Tento den jsme se v oblasti výcviku zaměřili na tvoření útočných proudů do nadzemních podlaží za použití hadicových košů. Další výcvik  byl zaměřen na pohyb a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Hasiči se pohybovali ve

V pondělí 20. listopadu absolvovalo šest členů naší jednotky stáž na hasičské stanici č. 7 - Smíchov. Stáže slouží ke zvyšování odborných znalostí a dovedností velitele, strojníka a samotných hasičů. stáží absolvujeme několik do roka. Kromě stáží, kde máme své vlastní vozidlo se kterým vyjíždíme

V sobotu 21.10. se uskutečnila pravidelná odborná příprava velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tentokrát vyrazili dva z našich velitelů do pražských Letňan. V první polovině dne jsme se věnovali teoretické přípravě v oblasti požárů izolačních materiálů budov, ústrojové kázně

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání