Končící mrazivé počasí jsme v pozdních večerních hodinách 7. března využili k výcviku jednotky zaměřenému na záchranu osob ze zamrzlé vodní plochy. K tomuto účelu nám posloužil "Dolejšák", kde měl led již takovou tloušťku, že pohyb osob po ledě bez patřičného vybavení nebyl bezpečný a tak jsme

Náročná hasičská činnost vyžaduje také maximální ochranu zasahujících hasičů. Zásahová přilba je nepostradatelnou součástí výstroje. Některé naše přilby však již byly na hranici životnosti a byla nutná jejich výměna. Finanční rozpočet jednotky to však neumožňoval, a tak jsme požádali o pomoc Nadaci

V pondělí 12. prosince jsme se tentokrát věnovali každoročnímu opakovacímu školení předlékařské první pomoci a základní neodkladné resuscitace - tzv. Basic Life Support -rozšířené o použití automatizovaného externího defibrilátoru, který má jednotka od poloviny letošního roku ve výbavě. Obsahem

V sobotu 9.12. jsme absolvovali další stáž na hasičské stanici Smíchov. Tento den jsme se v oblasti výcviku zaměřili na tvoření útočných proudů do nadzemních podlaží za použití hadicových košů. Další výcvik  byl zaměřen na pohyb a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Hasiči se pohybovali ve

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání