Jednotka SDH Zličín získala v polovině června letošního roku bezúplatně přístroj AED Powerheart G3. Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor sloužící laické veřejnosti při poskytování neodkladné resuscitace ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. AED po nalepení elektrod

Jednotka SDH Zličín je od letošního roku předurčena k velkokapacitnímu čerpání. Z tohoto důvodu bylo koncem května zorganizováno hasičským záchranným sborem školení zaměřené na tuto problematiku. V rámci školení jsme se seznámili s prostředky určenými pro velkokapacitní čerpání, především mobilní

Jednotka SDH Zličín se v neděli 15.3.2015 zúčastnila taktického cvičení Silo 2015 v pražských Řeporyjích. Na výzvu operačního střediska jsme vyjeli s technikou CAS 24 a CAS 32 v počtu 1+8. Námětem cvičení byl požár střechy sila.

 

 

  

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání