CAS 24, 1+3 Drnovská

 

Jednotka vyjela na likvidaci ropných látek na vozovce. Za pomoci sorbentu byla komunikace uklizena ve spolupráci s TSK Praha