„Důvěřuj, ale prověřuj“. Tímto heslem se řídí i hasičský záchranný sbor, proto v dnešních odpoledních hodinách proběhlo již druhé prověření akceschopnosti naší jednotky během uplynulého roku. K ohlášenému požáru kanceláře na pražském Zličíně byli připraveni naši členové vyjet dle požadavků, tj. do 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu 1+3 s technikou CAS 24.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání